مشاوره

مدیران شهرداری

متراژ :
106
اتاق:
0
سال ساخت:
0
درصدپیشرفت:
1405
نوع کاربری : 1
آدرس : بلوار کوهک
قیمت : 3,000,000,000
قیمت براساس متراژ : نامعلوم
مبلغ واریزی اولیه : 800,000,000
حق امتیاز : 2,200,000,000
واحد: 8
تعداد طبقه: 21

توضیحات:

امکانات: سالن‌اجتماعات؛ سالن‌ورزش؛ هلی‌پد؛ پارکینگ‌وانباری؛ 4لاین‌آسانسور‌و....