مشاوره

60 متری پدافند ارتش پهنه c

60 متری پدافند ارتش پهنه c
60 متری پدافند ارتش پهنه c
60 متری پدافند ارتش پهنه c
60 متری پدافند ارتش پهنه c

متراژ :
60
اتاق:
1
سال ساخت:
0
درصدپیشرفت:
20
نوع کاربری : 1
آدرس : شهرک چیتگر/پهنه C
قیمت : 452,000,000
قیمت براساس متراژ : 0
مبلغ واریزی اولیه : 282,000,000
حق امتیاز : 170,000,000
واحد: 8
تعداد طبقه: 40

توضیحات:

⭐قرارداد طلایی ⭐تحویل 55 ماهه ⭐واحد 60 متری 1 خواب ⭐سازنده آرین سازه رابین ⭐282 میلیون واریزی ⭐170 میلیون امتیاز