مشاوره

125 متر 2 خواب پیش فروش پروژه بقیه الله

125 متر 2 خواب پیش فروش پروژه بقیه الله
125 متر 2 خواب پیش فروش پروژه بقیه الله
125 متر 2 خواب پیش فروش پروژه بقیه الله
125 متر 2 خواب پیش فروش پروژه بقیه الله

متراژ :
125
اتاق:
2
سال ساخت:
0
درصدپیشرفت:
60
نوع کاربری : 1
آدرس : مرواریدشهر
قیمت : 0
قیمت براساس متراژ : 0
مبلغ واریزی اولیه : 0
حق امتیاز : 0
واحد: 8
تعداد طبقه: 30

توضیحات:

✅ 125 متر 2 خواب یک خواب مستر ✅ رزومه تعاونی : برج افرا (بقیه الله 1 ) ✅ سرعت ساخت بالا ✅ وضعیت پروژه : در مرحله اتمام اسکلت ساختمان و شروع نازک کاری شروع ساخت: 25.10.97 تاریخ تحویل پروژه : 1403 خرید = امتیاز + واریزی اقساط هر 3 ماه 56/100 طی اتمام ساخت پروژه