مشاوره

155 متر برج مروارید بقیه الله 2

155 متر برج مروارید بقیه الله 2
155 متر برج مروارید بقیه الله 2
155 متر برج مروارید بقیه الله 2
155 متر برج مروارید بقیه الله 2

متراژ :
155
اتاق:
3
سال ساخت:
0
درصدپیشرفت:
40
نوع کاربری : 1
آدرس : مرواریدشهر
قیمت : 0
قیمت براساس متراژ : 0
مبلغ واریزی اولیه : 0
حق امتیاز : 0
واحد: 8
تعداد طبقه: 30

توضیحات:

✅ 155 متر 3 خواب یک خواب مستر ✅ رزومه تعاونی : برج افرا (بقیه الله 1 ) ✅ سرعت ساخت بالا ✅ وضعیت پروژه : در مرحله اتمام اسکلت ساختمان و شروع نازک کاری شروع ساخت: 25.10.97 تاریخ تحویل پروژه : 1403 خرید = امتیاز + واریزی اقساط هر 3 ماه 67/900 طی اتمام ساخت پروژه