مشاوره

آگهی های امتیاز و پیش فروش منطقه 22

برج لشگر 27 مروارید شهر فاز1

برج لشگر 27 مروارید شهر فاز1

برای دریافت قیمت تماس بگیرید.

 • (متر) متراژ 147

 • سال تحویل 1401/12/01

برج امید 4 سازمان قضایی پهنه b ارتش چیتگر

برج امید 4 سازمان قضایی پهنه b ارتش چیتگر

برای دریافت قیمت تماس بگیرید.

 • (متر) متراژ 135

 • سال تحویل 1401/07/01

برج مروارید بقیه الله 2

برج مروارید بقیه الله 2

برای دریافت قیمت تماس بگیرید.

 • (متر) متراژ 155

 • سال تحویل نامعلوم

 • (متر) متراژ 60

 • سال تحویل نامعلوم

برج امید 4 سازمان قضایی

برج امید 4 سازمان قضایی

برای دریافت قیمت تماس بگیرید.

 • (متر) متراژ 114

 • سال تحویل 1400

 • (متر) متراژ 0

 • سال تحویل نامعلوم