مشاوره

پروژه کامرانیه(k2)

متراژ :
0
اتاق:
0
سال ساخت:
0
درصدپیشرفت:
10
نوع کاربری : 1
آدرس : مرواریدشهر
قیمت : 535,000,000
قیمت براساس متراژ : نامعلوم
مبلغ واریزی اولیه : 535,000,000
قیمت براساس متراژ : نامعلوم
واحد: 8
تعداد طبقه: 27

توضیحات:

برج مجلل کامرانیه(k2)ازبرج های‌آینده‌دار‌منطقه22واقع‌درشهرک‌مرواریدشهردر مجاورت مراکزتفریحی‌؛گردشگری‌وتجاری‌ازجمله شهربازی‌هزارویک‌شهر؛باغ‌گیاه‌شناسی‌وبازاربزرگ‌ایران‌مال‌می‌باشد. امکانات:سالن‌اجتماعات؛سالن‌ورزش؛سینما؛سوناخشک‌وبخار؛پارکینگ‌وانباری‌و.... واریزی‌به‌روز535میلیون امتیازبه‌قیمت‌روز اقساط‌هر3ماه‌یکبار50میلیون