مشاوره

135 متر برج امید 4 سازمان قضایی پهنه b ارتش چیتگر

135 متر برج امید 4 سازمان قضایی پهنه b ارتش چیتگر
135 متر برج امید 4 سازمان قضایی پهنه b ارتش چیتگر
135 متر برج امید 4 سازمان قضایی پهنه b ارتش چیتگر
135 متر برج امید 4 سازمان قضایی پهنه b ارتش چیتگر

متراژ :
135
اتاق:
3
سال ساخت:
0
درصدپیشرفت:
100
تاریخ تحویل:
1.7.1401
نوع کاربری : مسکونی
آدرس : چیتگر
قیمت : 5,400
قیمت براساس متراژ : 40
مبلغ واریزی اولیه : 0
حق امتیاز : 0
واحد: 0
تعداد طبقه: 20

توضیحات:

✅ واحد 135 متری خوش نقشه 3 خواب ✅ جنوبی ویو ابدی و بدون مشرف باغ گیاه شناسی ✅ یک خواب مستر ⭐ واقع در شهرک چیتگر ⚡ قیمت قطعی تسویه شده بدون افزایش ⚡ 5٪ زمان تحویل ⚡ 5٪ زمان سند ✅ پنجره های تمام قدی ✅ تحویل جهت سکونت اسفند 1400