مشاوره

پدافند ارتش پهنه c

متراژ :
60
اتاق:
1
سال ساخت:
0
درصدپیشرفت:
20

نوع کاربری :

مسکونی

آدرس :

شهرک چیتگر/پهنه C

قیمت :

452,000,000

قیمت براساس متراژ :

نامعلوم

مبلغ واریزی اولیه:

282,000,000

حق امتیاز :

170,000,000

واحد:

8

تعداد طبقه:

40

توضیحات:

⭐قرارداد طلایی ⭐تحویل 55 ماهه ⭐واحد 60 متری 1 خواب ⭐سازنده آرین سازه رابین ⭐282 میلیون واریزی ⭐170 میلیون امتیاز